2020-09-03 22:33:01

RASPORED SATI šk.god. 2020./2021.

Na školskoj stranici web raspored, objavljen je raspored za A tjedan (1. tjedan nastave), no vrijedi od 8.9. jer je za ponedjeljak kao prvi dan nastave raspored malo promijenjen). Slijedeći tjedan od 14.9. do 18.9. je B tjedan, gdje se raspored kojeg imate online čita unatrag.

Još jednom napominjem u ponedjeljak 7.9 vrijedi raspored kojeg smo već objavili ovdje na web stranici, a od 8.9. krećemo sa objavljenim rasporedom online.

RASPORED ONLINE


Trgovačka i komercijalna škola "Davor Milas"