2020-09-03 18:15:59

RASPORED SATI ZA PONEDJELJAK 7.9.

Na školskoj web stranici objavljen je stalni raspored za A tjedan, koji vrijedi od utorka 8.9. Raspored za slijedeći B tjedan se čita unatrag.

U ponedjeljak 7.9. je raspored malo izmjenjen zbog potrebe održavanja sata razrednika prvog dana nastave i raspored možete naći u privitku.

Obratite pažnju na satnicu drugačija je od one na webu sa rasporedom.

RASPORED SATI PONEDJELJAK


Trgovačka i komercijalna škola "Davor Milas"