2020-09-03 18:07:47

RASPORED ZVONA

Dragi učenici i roditelji, kolege profesori,

u ovoj objavi se nalazi dokument sa prilagođenim vremenom trajanja sati i odmora s obzirom na trenutnu organizaciju nastave u 2 smjene, te vremenom za dezinfekciju škole.

ŠKOLSKO ZVONO - pazite novi dokument dodan 04.09. u 20:16


Trgovačka i komercijalna škola "Davor Milas"