2020-08-07 11:29:58

Udžbenici šk.god. 2020/2021.Učenici 1. razreda smjer komercijalist i prodavač imaju besplatne udžbenike i ne trebaju ih sami nabavljati, a za ostale učenike će biti objavljeni novi popisi, budući da ima manjih izmjena.

Trgovačka i komercijalna škola "Davor Milas"