2020-06-14 01:16:00

Korištenje virtualne stvarnosti u nastavi

''Augmented reality'' tj. virtualna stvarnost je inovativna metoda poučavanja prilagođena tzv. ,,globalnim'' učenicima. Odlikuje ju pedagoška inovacija i kreativnost, a može se koristiti u svim predmetima te ih međusobno povezuje čime se ostvaruje međupredmetna suradnja.

Neki od suvremenih digitalnih alata koji se mogu koristiti pri poučavanju pomoću virtualne stvarnosti su JigSpaces, Merge Cube, Virtual T-shirt, 3D cards, Quiver, CoSpaces. Potrebno je preuzimanje besplatne aplikacije na pametni telefon i pristup internetu. U primjeru možete vidjeti korištenje Google 3D prikaza:

Životinje se u 3D prikazu mogu kretati i glasati, a zadatak za učenike je bio postaviti fotografije životinja u njihovom domu na digitalnu platformu.

Za takvu vrstu poučavanja nije bitna lokacija ili vrijeme što se pokazalo osobito korisno za vrijeme učenja i poučavanja u virtualnim učionicama. Rješavanjem zadataka pomoću virtualne stvarnosti istodobno se razvija više vještina. To je zabavan način učenja koji motivira učenike 21. stoljeća.


Trgovačka i komercijalna škola "Davor Milas"