2020-05-07 12:31:41

Obavijest za MATURANTE - ZAVRŠNI RADOVI
Dragi maturanti i maturantice,
 
kako nemamo nikakvih službenih obavijesti od MZO ili ASOO u vezi predaje i obrane završnih radova za sada vrijedi sljedeće:
  • Svi maturanti moraju svoje završne verzije završnih radova poslati svome mentoru/mentorici (na način kako se dogovore: e-mailom ili nekim drugim virtualnim putem)
  • rok za predaju završnog rada na ovaj način (online) je 20. svibnja 2020. (ili kasnije ako se tako dogovorite s mentorom/mentoricom)
  • maturanti završavaju s nastavom 22. svibnja 2020.
  • za sada se ne dolazi u školu i ne mora se u tajništvu ništa predavati (TO VRIJEDI DO NOVE UPUTE STOŽERA)
  • ukoliko imate mogućnosti isprintati i uvezati rad kada vam vaš mentor to odobri obvezno to i napravite i neka bude spreman do daljnjih uputa
  • za sada se čekaju novi datumi državne mature i onda ćemo znati kada će se moći organizirati obrana radova
  • isto tako čekamo upute MZO na koji način će se provoditi obrana završnog rada

Do sljedećih uputa sve vas srdačno pozdravljam i želim puno zdravlja i uspjeha na kraju školovanja!

mr. sc. Sandra Brajnović
ravnateljica

Trgovačka i komercijalna škola "Davor Milas"