2020-03-18 14:39:36

Obavijest vezano uz virtualnu nastavu na Loomenu
Tijekom prijepodneva Loomen je bio nedostupan, sada je proradio, no trebate biti strpljivi jer je rad malo usporen. Radimo na rješavanju problema, samo pratite objave na facebooku ili školskoj web stanici.

Trgovačka i komercijalna škola "Davor Milas"