2020-03-15 14:41:09

Početak virtualne nastave - PONEDJELJAK 16.3.

Za maturante je organizirana nastava u ponedjeljak 16.3. i utorak 17.3. od 12:45 do 14:00 putem Sportske televizije.

Svi učenici, uključujući i maturante će dobiti upute o ulasku u virtualne učionice najkasnije do ponedjeljka u 14h.


Trgovačka i komercijalna škola "Davor Milas"