2020-01-09 13:02:41

Regionalni tečaj za mlade izviđačke voditelje

Želiš li nešto stvarno vrijedno darivati, daruj svoje slobodno vrijeme i postani izviđački volonter.
Na izviđačkom tečaju možeš razvijati sebe, savladati nova znanja i naravno biti u dobroj ekipi i odlično se zabaviti.

Prijavi se na Regionalni tečaj za mlade izviđačke voditelje. Rok za prijavu je 19.1.2020.

Iskaži svoj interes, pošalji mail na ikjavor@gmail.com i zatraži dodatne informacije.

Tečaj će se odvijati u dva termina i to:
1) Vikend 31.1. do 2.2.2020.
2) Vikend 28.2. do 1.3.2020.


Nakon sudjelovanja na dva vikend tečaja u Osijeku, u Izviđačkom klubu Javor Osijek, možeš ići u Šumsku školu Saveza Izviđača Hrvatske (kolovoz 2020), i tada nakon uspješno završene edukacije dobivaš licencu za mlade voditelje i postaješ IZVIĐAČKI VOLONTER.

Svakim danom, kao izviđački volonter, stječeš nova znanja, vještine, kompetencije i od SEBE stvaraš osobu koja ima više potencijala stvarati bolji svijet za sebe, za druge, za sve...


Trgovačka i komercijalna škola "Davor Milas"