2019-12-27 21:27:39

Nadoknada sati SUBOTA

Nadoknada sati održati će se u dvije subote i to 11. siječnja i 25. siječnja 2020. prema posebnom rasporedu koji će na vrijeme biti objavljen na mrežnoj i facebook stranici škole.


Trgovačka i komercijalna škola "Davor Milas"