2019-06-03 20:42:56

MŽSV, Vukovar, 2019.

U Vukovaru je 29. 5. 2019. održano Međužupanijsko stručno vijeće učeničkih domova Pakraca, Požege, Vukovara i Osijeka. Domaćini su bili Đački dom Vukovar i Učenički dom Trgovačke i komercijalne škole „Davor Milas“ Osijek. Tema je bila održivi razvoj. 

Posjetili smo tvornicu „Drava Internacional“ Osijek u kojoj se reciklira plastike te uz stručno vodstvo gospodina Alerića, voditelja, saznali sve o načinu prerade plastične sirovine. Nakon obilaska krenuli smo u Vukovar gdje je kolegica Ivana Ivančić iz Srednjoškolskoga đačkog doma održala predavanje o knjizi Davida Brooksa, „Kako izgraditi karakter. Radionicu, na temu održivoga razvoja, su održale odgajateljice iz Učeničkoga doma Trgovačke i komercijalne škole „Davor Milas“ Osijek, Martina Perković i Kristina Jurić na temu održivoga razvoja.


Trgovačka i komercijalna škola "Davor Milas"