2019-05-22 10:35:49

Stručni skup, ZZJZ

U Zavodu za javno  zdravstvo Osječko - baranjske županije, organiziran je stručni seminar za prosvjetne djelatnike i stručne službe u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima.

Seminar je održan 6. – 8. svibnja 2019. u suradnji s Centrom za zaštitu mentalnoga zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti u suorganizaciji sa Županijskim stručnim vijećem za školske preventivne programe i socijalne pedagoge Osječko – baranjske županije. Predavači su bili: mr. Marija Kribl, dr. med.; doc. dr. sc. Ljerka Hencl, kl. psiholog; Margita Radanović, dipl. psiholog; Sanja Vladović, dipl. soc. pedagog. Bilo je govora o ADHD-u, ulozi emocionalne inteligencije u prevenciji nasilja i poremećaja ponašanja, o tehnikama rada s djecom i adolescentima, nasilju u odgojno – obrazovnim ustanovama s osvrtom na događaje nasilja u školskim ustanovama i ulozi medija… Na seminaru su bile Martina Perković, dipl. ing. agronomije i Kristina Jurić, prof.


Trgovačka i komercijalna škola "Davor Milas"