2019-01-17 21:15:55

Božić, 19. 12. 2018.

„U one dane izađe naredba cara Augusta da se provede popis svega svijeta. Bijaše to prvi popis izvršen za Kvirinijeva upravljanja Sirijom. Svi su išli na popis, svaki u svoj grad. Tako i Josip, budući da je bio iz doma i loze Davidove, uziđe iz Galileje, iz grada Nazareta, u Judeju - u grad Davidov, koji se zove Betlehem - da se podvrgne popisu zajedno sa svojom zaručnicom Marijom koja bijaše trudna. I dok su bili ondje, navršilo joj se vrijeme da rodi. I porodi sina svoga, prvorođenca, povi ga i položi u jasle jer za njih nije bilo mjesta u svratištu.“

Lukino Evanđelje

Liturgijska boja Božića je bijela, ona koja simbolički predstavlja puninu svih boja i rasvjetljenja tame, odnosno označava milost Božjeg djela spasenja. S obzirom da je Kristovo utjelovljenje vidljivi početak otkupljenja ljudskoga roda, odnosno nerazdruživo je povezano s drvom križa i nedjeljnim uskrsnim jutrom, sasvim je razumljivo da će to otajstvo biti označeno snagom bijele liturgijske boje. Sve nam to pokazuje uzvišenost Božića u njegovom otajstvenom i liturgijskom smislu, odnosno u njegovom dogmatskom i izvanjskom izričaju. Razumljivo je stoga da Božić čini srce božićnoga ciklusa, iako nipošto ne treba zanemariti ni uzvišenost pripremnoga vremena kroz došašće, niti narednoga vremena koje slijedi po Božiću. Priredba povodom Božića u Učeničkom domu Trgovačke i komercijalne škole Davor Milas je održana 19. 12. 2018. u 20,30 sati. Učenici su, zajedno s profesorima, ukrasili dom i pripremili priredbu. Događaj je bio interaktivni jer su i učenici svojim primjedbama i razmišljanjima obogatili večer. Najbolje i najljepše izrjeke izložili smo na oglasnoj ploči u predvorju doma. Učenici sudjeluju i u humanitarnom prikupljanju čepova za skupe lijekove osoba oboljelih od leukemije i limfoma. Učenici koji su se iskazali u slobodnim aktivnostima doma i postignutim rezultatima u školi, dobili su prigodne programe koje im je uručila voditeljica Vesna Pirić, prof.

 


Trgovačka i komercijalna škola "Davor Milas"