preskoči na sadržaj

Trgovačka i komercijalna škola "Davor Milas"

Login

Videoprezentacija škole

eDnevnik

Raspored sati

Info centar za mlade

Tražilica
Vremenska prognoza

 

Škola i partneri

Brojač posjeta
Ispis statistike od 21. 11. 2012.

Ukupno: 3902878
Ovaj mjesec: 1271
Ovaj tjedan: 1062
Danas: 15
Besplatan web

Web hosting

Prijedlozi tema za završne radove - KOMERCIJALIST

Prijedlozi tema za završne radove - KOMERCIJALIST

Trgovačka i komercijalna škola Davor Milas, Osijek

TEME ZA ZAVRŠNE RADOVE

Smjer: KOMERCIJALIST

Školska godina: 2017./2018

Učenici  završni rad mogu izabrati iz svih stručnih predmeta

 

Teme za završni rad iz predmeta : TRGOVINSKO POSLOVANJE

Napomena kod predmeta gdje ima više mentora: Teme se ne smiju duplirati, tj. ako je temu odabrao učenik/ca u jednom razredu – ne smije se uzeti u drugom.

1.              Važnost ljudskih resursa u trgovini na primjeru poduzetnika XY

2.              E-business u na primjeru poduzetnika XY

3.              Organizacijska struktura na primjeru poduzetnika XY

4.              Tržnica kao organizirani oblik poduzetničke aktivnosti

5.              Sajam i velesajam kao oblici tržišta na primjeru Osječkog sajma

6.              Poslovni odnosi s dobavljačima u maloprodaji na primjeru poduzetnika XY

7.              Logistika trgovačkog gospodarskog subjekta XY

8.              Uporaba suvremenih informacijskih tehnologija na primjeru poduzetnika XY

9.              Poslovna strategija na primjeru poduzetnika XY

10.          Politika zaliha na primjeru poduzetnika XY

11.          Pakiranje i ambalaža na primjeru poduzetnika XY

12.          Logistika nabave na primjeru poduzetnika XY

13.          Distribucija robe na primjeru poduzetnika XY

14.          Metode istraživanja tržišta na primjeru poduzetnika XY

15.          Planiranje nabave na primjeru poduzetnika XY

16.          Planiranje prodaje na primjeru poduzetnika XY

17.          Poslovanje prodavaonice na primjeru poduzetnika XY

18.          Motivacija zaposlenih u prodaji

19.          Operativno poslovanje nabave na primjeru poduzetnika XY

20.          Operativno poslovanje prodaje na primjeru poduzetnika XY

21.          Proces poslovanja u skladištu na primjeru poduzetnika XY

22.          Kalkulacije cijena u trgovini na primjeru poduzetnika XY

23.          Mystery shopping u trgovini na primjeru poduzetnika XY

24.          Izravni marketing na primjeru poduzetnika XY

25.          Kataloška prodaja na primjeru poduzetnika XY

26.          Fakturiranje i naplata na primjeru poduzetnika XY

27.          Značenje visokoregalnih skladišta u suvremenom načinu skladišnog poslovanja na primjeru poduzetnika XY

28.          Načini i postupci komisioniranja i otpreme robe iz skladišta na primjeru poduzetnika XY

29.          Važnost paletizacije i kontejnerizacije u suvremenom načinu poslovanja skladišta na primjeru poduzetnika XY

30.          Tema po izboru učenika

 

 

Teme za završni rad iz predmetaMARKETING

Napomena kod predmeta gdje ima više mentora: Teme se ne smiju duplirati, tj. ako je temu odabrao učenik/ca u jednom razredu – ne smije se uzeti u drugom.

1.         Životni ciklus proizvoda na primjeru poduzetnika XY

2.         Strategije u fazama životnog ciklusa proizvoda na primjeru poduzetnika XY

3.         Marketinški miks na primjeru poduzetnika XY

4.         Upravljanje marketingom na primjeru poduzetnika XY

5.         Utjecaj makrookruženja na poslovanje poduzetnika XY

6.         Utjecaj mikrookruženja na poslovanje poduzetnika XY

7.         Segmentacija tržišta na primjeru poduzetnika XY

8.         Proizvod kao element marketinškog miksa na primjeru poduzetnika XY

9.         Cijena kao element marketinškog miksa na primjeru poduzetnika XY

10.     Distribucija kao element marketinškog miksa na primjeru poduzetnika XY

11.     Promocija kao element marketinškog miksa na primjeru poduzetnika XY

12.     Marketinški plan na primjeru poduzetnika XY

13.     13.   SWOT i PEST analiza na primjeru poduzetnika XY

14.     E-marketing na primjeru poduzetnika XY

15.     Ekonomska propaganda na primjeru poduzetnika XY

16.     Osobna prodaja na primjeru poduzetnika XY

17.     Publicitet kao promocijska aktivnost na primjeru poduzetnika XY

18.     Odnosi s javnošću kao promocijska aktivnost na primjeru poduzetnika XY

19.     Unapređenje prodaje kao promocijska aktivnost na primjeru poduzetnika XY

20.     Splet promocijskih aktivnosti na primjeru poduzetnika XY

21.     Organizacija marketinga na primjeru poduzetnika XY

22.     Odnosi ponude i potražnje na tržištu i njihov utjecaj na formiranje cijena na primjeru poduzetnika XY

23.     Značaj kontrole marketinga na primjeru poduzetnika XY

24.     Utjecaj različitih rješenja organizacije marketinga na uspješnost poslovanja na primjeru poduzetnika XY

25.     Utjecaj marketinga na uspješnost poslovanja u privatnoj srednjoj školi Gaudeamus Osijek

26.     Značenje gerila marketinga u poslovanju na primjeru poduzetnika XY

27.     Marketing u neprofitnim organizacijama na primjeru XY

28.     Specifičnosti marketinga u trgovini na primjeru poduzetnika XY

29.     Mediji u ekonomskoj propagandi na primjeru poduzetnika XY

30.     Utjecaj boja na kreiranje propagandne poruke i stvaranje atmosfere u prodaji na primjeru poduzetnika XY

31.     Tema po izboru učenika

 

Teme  za završni rad iz predmeta: TRANSPORT, ŠPEDICIJA I OSIGURANJE

 Mentor: ZORAN TUČANAC, prof.  za sve IV.k razrede

1.          Važnost i ekonomičnost domaćeg cestovnog transporta za poslovanje tvrtke XX

2.         Utjecaj suvremenih transportnih tehnologija na poslovanje tvrtke XX

3.         Tehnologija javnog prijevoza putnika i njegova ekonomičnost u gradu Osijeku

4.         Infrastruktura željezničkog transporta i njegova profitabilnost u HŽ Osijek

5.         Uloga lučke kapetanije Osijek u organiziranju riječkog prometa i razvijanju gospodarstva

6.         Transport cjevovodima i njegova prednost za suvremenu ekonomiju

7.         Organizacija poštanskog prometa u Hrvatskim poštama Osijek

8.         Organizacija međunarodnog otpremništva na praktičnom primjeru tvrtke XX

9.         Premija osiguranja i njen utjecaj na troškove tvrtke XX

10.     Kasko osiguranje i njegov značaj za poslovanje tvrtke XX

11.     Isplativost cargo osiguranja za poslovanje građevinske tvrtke XX

12.     Razvoj, organizacija i ekonomska isplativost osiguranja na primjeru osiguravajuće tvrtke Generali Osiguranje

13.     Osnovno i dopunsko mirovinsko osiguranje i njihova ekonomska opravdanost u Republici Hrvatskoj

14.     Uloga i važnost carinskih institucija u zaštiti konkurentnosti domaće proizvodnje

15.     Perspektiva ulaganja u zračni promet i njegova infrastruktura na primjeru Zračne luke Osijek

16.     Životno osiguranje i njegova ekonomska opravdanost

17.     Specifičnosti poštanskog carinjenja na primjeru Carinarnice Osijek Carinska, Ispostava Pošta

18.     Mjesto i uloga osiguravajućeg društva XX u uvjetima tržišnog gospodarstva Republike Hrvatske

19.     Perspektiva razvoja domaćeg cestovnog prijevoza putnika na primjeru autoprijevozničke tvrtke XX

20.     Primjena suvremenih tehnologija skladištenja robe u poslovanju tvrtke XX

21.     Poslovi špediterske tvrtke XX pri carinjenju robe na Carinarnici Osijek

22.     Značaj razvoja unutarnjeg transporta na poslovnje prijevozničke tvrtke XX

23.     Perspektiva ulaganja u telekomunikacijske usluge Hrvatskog telekoma, Profitni centar Osijek, sa stajališta ekonomske opravdanosti

24.     Značaj osiguranja roba u međunarodnoj trgovini za poslovanje tvrtke XX

25.     Projektiranje linija u javnog gradskom prometu grada Osijek i njhova ekonomska opravdanost

26.     Tema po izboru učenika

 

Teme za završni rad iz predmeta:  TEHNIKA   VANJSKOTRGOVINSKOG  POSLOVANJA

 Mentor:  TATJANA PETRAČ, prof.  za sve IV k razrede 

1.         Redovan posao izvoza robe na primjeru poduzetnika xy

2.         Redovan posao uvoza robe na primjeru poduzetnika xy

3.         Poduzeća za zastupanje inozemnih tvrtki na primjeru poduzetnika xy

4.         Dugoročna proizvodna kooperacija sa inozemstvom na primjeru poduzetnika xy

5.         Poslovno-tehnička suradnja sa inozemstvom na primjeru poduzetnika xy

6.         Poslovi  transfera tehnologije na primjeru poduzetnika xy

7.         Reeksportni poslovi na primjeru poduzetnika xy

8.         Zajednička ulaganja sa inozemstvom na primjeru poduzetnika xy

9.         Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu na primjeru poduzetnika xy

10.     Osiguranje rizika u vanjskoj trgovini na primjeru poduzetnika xy

11.     Izvozno-uvozne komisione kuće na primjeru poduzetnika xy

12.     Turističke usluge u poslovanju sa inozemstvom na primjeru poduzetnika xy

13.     Usluge zastupanja i konsignacijske prodaje strane robe na primjeru poduzetnika xy

14.     Kreditni poslovi u vanjskoj trgovini na primjeru poduzetnika xy

15.     Kupoprodajni ugovori i cijene u vanjskoj trgovini na primjeru poduzetnika xy

16.     Vanjskotrgovinske kalkulacije na primjeru poduzetnika xy

17.     Poslovna dokumentacija u vanjskoj trgovini na primjeru poduzetnika xy

18.     Instrumenti platnog prometa sa inozemstvom na primjeru poduzetnika xy

19.     Osnove vanjskotrgovinskog, deviznog i carinskog sustava Republike Hrvatske

20.     Međunarodni trgovački običaji, izrazi i pravila

21.     Specijalizirana tržišta roba i usluga i način prodaje

22.     Važnost i specifičnosti međunarodnih sajmova za  male poduzetnike

23.     Tehnika distributerskog i dilerskog poslovanja

24.     Usluge međunarodnog otpremnika naprimjeru poduzetnika xy

25.     Usluge oplemenjivanja strane robe  na primjeru MK Slavonija, Osijek

26.     Tema po izboru učenika

 

Teme za završni rad iz predmeta:  PODUZETNIŠTVO

Napomena kod predmeta gdje ima više mentora: Teme se ne smiju duplirati, tj. ako je temu odabrao učenik/ca u jednom razredu – ne smije se uzeti u drugom.

1.         Značaj  analize poduzetničke ideje  pri izradbi poslovnog plana na     primjeru xy

2.         Uloga i važnost obiteljskog poduzetništva na primjeru xy

3.         Poslovni plan kao temelj poduzeničkog pothvata na primjeru xy

4.         Specifičnosti i značaj žena u  poduzetništvu na primjeru poduzeća xy

5.         Uloga inovacija u poduzetništvu na primjeru  yx

6.         Odabir  pravnog oblika  pri osnivanju trgovačkog poduzeća xy

7.         Lizing kao oblik pribavljanja dugotrajne imovine iz tuđih izvora na primjeru xy

8.         Franšizing kao oblik poduzetničkog pothvata na primjeru XY

9.         Trgovačke marke kao oblik nematerijalnih ulaganja na primjeru poduzetnika xy

10.     Uloga poduzetničke infrastrukture na primjeru  poduzetničkog inkubatora BIOS Osijek

11.     Značaj korištenja predpristupnih fondova EU za razvoj gospodarstva RH na primjeru poduzetničkog inkubatora  BIOS Osijek

12.     Uloga poduzetničke infrastrukture na primjeru  Centra  za poduzetništvo Osijek

13.     Analiza poduzetničkog okruženja pri  pokretanja poduzetničkog pothvata na primjeru xy

14.     Financiranje poduzetničkog pothvata na primjeru xy

15.     Društvena potpora razvoju malog poduzetništva u RH na primjeru xy

16.     Pribavljanje ljudskih resursa na primjeru xy

17.     Virtualna prodavaonica na primjeru poduzetnika xy

18.     Pojam i pojavnost rizika i načini njegovog sprječavanja u poduzetništvu

19.     Menadžment trgovačkog društva xy

20.     Burze i burzovno poslovanje na primjeru Zagrebačke burze d.d.

21.     Ulaganja  poduzetnika xy u poboljšanja promocije

22.     Ulaganja poduzetnika xy u poboljšanje proizvoda

23.     Ocjena opravdanosti i ekonomske ucinkovitosti poduzetničkog pothvata

24.     Značaj etike u poduzetništvu

25.     Uloga FINA-e u poslovanju poduzetnika

26.     Tema po izboru učenika

 

 

TEME ZA ZVRŠNI RAD IZ PREDMETA POSLOVNE KOMUNIKACIJE

Napomena kod predmeta gdje ima više mentora: Teme se ne smiju duplirati, tj. ako je temu odabrao učenik/ca u jednom razredu – ne smije se uzeti u drugom.

1.         Komunikacijski proces u tvrtki „X“ te rješavanje konflikata u radnoj okolini

2.         Organizacija poslovanja kao strateška odrednica uspješnosti  tvrtke „X“

3.         Strategija upravljanja ljudskih potencijala  kroz motivaciju

4.         Poslovna etika kao imperativ hrvatskog gospodarstva

5.         Moral i moralno prosuđivanje u postupcima donošenja važnih gospodarskih odluka u tvrtki „X“

6.         Poslovni bonton tvrtke „X“  kao preporučeno ponašanje u poslovnim komunikacijama

7.         Poslovni bonton u zemljama EU

8.         Pisana poslovna komunikacijama tvrtke „X“ u svezi sa zapošljavanjem

9.         Pisana poslovna komunikacija tvrtke „X“

10.     Poslovno komuniciranje u skladišnom poslovanju tvrtke „X“ pri realizaciji prodaje proizvoda „Y“

11.     Pisano poslovno komuniciranje u skladišnom poslovanju tvrtke “X“ pri nabavi proizvoda „Y“

12.     Neverbalna komunikacija unutar tvrtke „X“

13.     „Styling“ i njegov utjecaj na suvremeni život u poslovnom svijetu

14.     Verbalna komunikacija  u tvrtki „X“

15.     Trendovi u poslovnom komuniciranju i  suvremenoj poslovnoj retorici

16.     Strategija i taktika pregovaranja u tvrtki „X“

17.     Pisano poslovno komuniciranje pri poslovima nabave proizvoda „X“ u tvrtki „Y“

18.     Pisano poslovno komuniciranje pri poslovima prodaje proizvoda „X“ u tvrtki „Y“

19.     Vrste digitalnih komunikacija i njihova primjena u tvrtki „X“

20.     Imidž tvrtke „X“ i njegov utjecaj na pozicioniranje na tržištu

21.     Prezentiranje u javnosti – imidž kao komunikacija tvrtke „X“

22.     Tema po izboru


TEME ZA ZVRŠNI RAD IZ PREDMETA RAČUNOVODSTVO

Mentor: ANA RUKAVINA, prof.  za sve IV. k razrede

1.         Dugotrajna i kratkotrajna imovina, obilježja  i struktura na primjeru XY poduzetnika?

2.         Svrha i vrste popisa imovine i obveza na primjeru XY poduzetnika?

3.         Novčano poslovanje na primjeru XY poduzetnika?

4.         Poslovne knjige, osnovne i pomoćne na primjeru XY poduzetnika?

5.         Cilj i zadaća poreza na dodanu vrijednost na primjeru XY poduzetnika?

6.         Rashodi, prihodi, financijski rezultat poslovanja na primjeru XY poduzetnika?

7.         Isprave za praćenje PDV-a na primjeru XY poduzetnika?

8.         Kalkulacija nabavne i prodajne cijene u trgovini na veliko na primjeru XY poduzetnika?

9.         Kalkulacija nabavne i prodajne cijena u trgovini na malo na primjeru XY poduzetnika?

10.     Knjiga popisa nabave i prodaje u trgovini na malo na primjeru XY poduzetnika?

11.     Obračun amortizacije dugotrajne materijalne imovine na primjeru XY poduzetnika?

12.     Kapital, dokapitalizacija u dioničkom društvu  na primjeru XY poduzetnika?

13.     Dobit i raspodjela dobiti na primjeru XY poduzetnika?

14.     Značenje financijskih izvještaja na primjeru XY poduzetnika?

15.     Bilanca i bilančne promjene na primjeru XY poduzetnika?

16.     Račun dobiti i gubitka kao financijsko izvješće na primjeru  XY poduzetnika?

 

TEME ZA ZAVRŠNI RAD IZ PREDMETA  POZNAVANJE ROBE

Napomena kod predmeta gdje ima više mentora: Teme se ne smiju duplirati, tj. ako je temu odabrao učenik/ca u jednom razredu – ne smije se uzeti u drugom.

1.      Pekarski proizvodi, poslovna etika i zaštita potrošača i uloga mjesta prodaje

2.      Prerađevine od voća i povrća, smještaj i izlaganje robe u prodavaonici te djelovanje na pretkupovno i postkupovno raspoloženje kupaca

3.      Čokolada, naručivanje robe od proizvođača i definiranje potreba kupaca

4.      Sirevi, čuvanje i skladištenje i osobna prodaja

5.      Kava, izbor dobavljača i oglašavanje putem televizije

6.      Električni aparati za kućanstvo, jamstvo i reklamacije i kako djelotvorno reagirati na prigovore kupaca

7.      Staklena roba za kućanstvo i ugostiteljstvo, način pakiranja i aktivnosti pospješivanja prodaje usmjerene na prodajni prostor

8.      Vezivni građevni materijali, vrste skladišta i utjecaj okoliša na mjesto prodaje

9.      Umjetna gnojiva, vrste asortimana i sajmovi

10.  Opeka i crijep, uporaba paleta u trgovačkom lancu i značajke osobne prodaje

11.  Sredstva za njegu kože lica, kontrola roka uporabe i utjecaj publiciteta

12.  Boje i toneri za kosu, kataloška prodaja i proces donošenja odluka o kupnji

13.  Obuća, samoizbor kao metoda prodaje i uloga neosobnog komuniciranja

14.  Muška konfekcija, dopunska ponuda i aktivnosti u izlogu

15.  Papirna konfekcija, priprema robe za poznatog kupca i odlike dobrih prodavača

 

 

 

preskoči na navigaciju